Gå till innehållet

På gång i kommunen

Här samlar vi  viktiga frågor för kommunen. Det kan vara stora, strategiska frågor och olika typer av projekt.

5. Utbyggnad Österbyskolan

Den nya delen av skolan kommer att rymma sex nya klassrum, grupprum samt arbetsrum för personal. Skolan ska byggas ut för att rymma ytterligare 150 elever, tillbyggnaden beräknas vara klar i slutet av 2020.

Elevantalet på Österbyskolan ökar och skolan har därför blivit för liten. Under våren 2018 ställdes en paviljong upp vid skolan med plats för cirka 100 barn. Denna kommer nu att ersättas med en ny byggnad efter beslut i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Den nya byggnaden kommer att inrymma två-parallellt högstadium, det vill säga två klasser i varje årskurs.