Gå till innehållet

Lokala utvecklingsgrupper

För att stärka lokala processer och initiativ finns det möjlighet att bilda lokala utvecklingsgrupper. Detta för att ytterligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra för våra kommuninvånare att i sin vardag ha möjlighet att kunna påverka utvecklingen i kommunen.

Här hittar du kallelser och mötesanteckningar från kommunens möten med utvecklingsgrupperna

Utvecklingsgruppernas uppdrag

  • Främja utvecklingen av egna orter och bygder.
  • Ta tillvara lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter.
  • Stimulera intresse och engagemang för den egna orten/bygden men också för det gemensamma kommunala utvecklingsarbetet.
  • Grupperna utgör remissinstanser till kommunen och deltar i samråd.

Utvecklingsgrupper i Östhammars kommun