Gå till innehållet

Folkomröstning om slutförvar i Östhammars kommun

Kommunfullmäktige har den 25 april 2017 beslutat att genomföra en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar för använt kärnbränsle. Folkomröstning kommer att ske efter avslutad huvudförhandling och Mark- och miljödomstolens yttrande till Regeringen. Folkomröstningen ska genomföras söndagen den 4 mars 2018.

Frågeställningen i folkomröstningen

Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?

  • Ja
  • Nej

Rösträtt och beslut

Rösträtt vid en folkomröstning har alla med rösträtt vid kommunala val i det område där folkomröstningen ska hållas.

En folkomröstning är enbart rådgivande och visar kommuninvånarnas viljeinriktning. Den slutliga beslutanderätten ankommer på kommunfullmäktige. Efter omröstningen är det alltid fullmäktige som genom ett vanligt majoritetsbeslut bestämmer om åtgärder och prioriteringar. 

Det är kommunens valnämnd som ansvarar för genomförandet av en kommunal folkomröstning. 

Här kan du läsa mer om kommunala folkomröstningar

Kontakter