Gå till innehållet

Andree, planarkitekt

Efter ett par år som planarkitekt har han skaffat sig helikopterperspektiv - en förutsättning för att kunna överblicka och ta höjd för en önskad samhällsutveckling. Uppdraget är inte alltid enkelt, fordrar engagemang och genererar personlig utveckling.
 

Berätta om ditt jobb!
Mitt arbete innebär att vara en projektledare som tar fram en detaljplan. Arbetsuppgifterna består av att analysera en massa olika underlag och göra avvägningar för var det är lämpligt och inte lämpligt att bygga. Till exempel kan en avvägning bestå av att utreda om det är lämpligt att bygga nya bostäder i en kulturmiljö och hur det i så fall kan ske. En annan avvägning kan till exempel vara hur man ska hantera naturvärden i ett område och om det är möjligt att anpassa bebyggelse för att skydda vissa värden.

Varför valde du det här yrket?

När jag läste på gymnasiet så visste jag inte vad jag ville bli men jag har alltid varit intresserad av olika samhällsfrågor. Efter gymnasiet ville jag prova på att läsa på universitetet så jag läste några kurser inom historia och samhällsgeografi. Det var när jag läste samhällsgeografi som jag förstod att samhällsplanering är det jag ville arbeta med.

Hur länge har du jobbat här?
Jag har arbetat på Östhammars kommun sedan november 2016.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Mina arbetsdagar är varierade. Ibland är det stora frågor som vi behöver ta hänsyn till, exempelvis hur kommunen anser att en hel tätort ska utvecklas. Ibland är det små frågor, exempelvis om en bebyggelse behöver flyttas för bättre anpassning till miljön. Samhällsplanering innebär att man behöver ta hänsyn till många olika aspekter och hela tiden sätta sig in i nya frågor.

Vilka projekt är du involverad i och vad gör du i dessa?
Jag är involverad i flera detaljplaner runt om i kommunen och arbetar även med många förhandsbesked.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
Inget område är det andra likt, vilket gör arbetet både spännande och svårt. Jag tycker om att försöka lösa problem, analysera och att i slutänden skapa bra samhällsplanering. Jag gillar att mitt arbete är så varierat.

Vad är det som gör att du trivs?
Jag tycker att Östhammars kommun är en bra arbetsplats. Det finns väldigt många trevliga kollegor här och vi har en trevlig stämning mellan oss.

Vad har du för utmaningar?
I rollen som planarkitekt ställs jag ständigt inför nya utmaningar. Det kan många gånger vara svårt att veta hur jag ska gå vidare med en specifik fråga. I de situationerna har jag nytta av ett gott lagarbete, vilket resulterar i nya kunskaper och personlig utveckling.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
För att bli planarkitekt finns det flera olika utbildningar man kan gå. Jag har själv läst en master inom samhällsplanering och har även en kandidat inom statskunskap från Uppsala universitet. Många planarkitekter är också landskapsarkitekter, arkitekter, fysisk planerare och lantmätare. Det finns säkert många andra liknande utbildningar man kan gå. Samhällsplanering är så brett så kan det också vara uppskattat med en variation i utbildningsbakgrunder och arbetserfarenhet när det kommer till detaljplanering.