Gå till innehållet

Arrangera evenemang

Att tänka på när du ska arrangera evenemang

* Kontakta i god tid tekniska förvaltningen om du vill vara på kommunens mark.

* Sök i god tid tillstånd hos polisen.

* Du kan kostnadsfritt marknadsföra evenemanget på: www.roslagen.se Det är Visit Roslagen, som är vårt destinationsbolag, som har denna populära sida och evenemangskalender.  

* Du har också möjlighet att boka evenemangsskyltning på våra välkomstskyltar som finns placerade i Alunda, Österbybruk, Öregrund, Östhammar, Gimo och Hargshamn.

Evenemangsskylten får hänga en vecka. Skylten får endast innehålla 30 tecken. Först till kvarn gäller. Skylten sätts upp och tas ner av kommunen vid den ort som valts. 

Kriterier evenemangsskyltning:

För att få synas med sitt budskap på kommunens  välkomstskyltar gäller följande:

  1. Evenemanget ska ha lokal anknytning eller bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmänbildande och/eller kulturell, idrottslig, hälsofrämjande eller bred underhållande/nöjessynpunkt.
  2. Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten.
  3. Evenemanget får inte innebära otillbörlig konkurrens, enligt kommunallagen Kapitel 2 §8:  Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommuneneller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finnssynnerliga skäl för det.

Kostnad

Pris vid varje skyltningstillfälle är 975 kronor exklusive moms.