Gå till innehållet

Köldmedierapportering

1. Information om köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerande växthusgaser. Därför måste du som bedriver yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

  • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör. 
  • Årligen rapportera till miljöförvaltningen (om ditt köldmedieinnehav är över 14 ton CO2-ekv.) och se till att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
  • Känna till och godkänna rapportens innehåll (se nedan).
  • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen.
  • Informera miljöförvaltningen om du installerar nya aggregat.

Kontakta oss