Gå till innehållet

Serveringstillstånd

7. Restaurangrapport

Innehavare av stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna uppgifter om verksamhetens omsättning, så kallad restaurangrapport. Restaurangrapporten avgör tillsynsavgiften för serveringen av alkohol. 

Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari - december för året som gått, den perioden kallas för rapportåret. Uppgifterna i restaurangrapporten används av Östhammars kommun, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetning. Den ligger också till grund för verksamhetens årliga tillsynsavgift.

Så här går det till

Folkhälsomyndigheten skickar en förtryckt blankett med era uppgifter samt medföljande information till dig vid årsskiftet. Rapporten ska du fylla i och sedan skicka till oss i Östhammars kommun senast den 1 mars året efter rapportåret. 

Om du lämnar in din rapport för sent får du en påminnelseavgift på 500 kronor per påbörjad fyraveckors period. Har rapporten inte skickats in senast den 2 maj tar vi ut den högsta taxan, 16 500 kronor.

Om du ändrar adress, anmäl det till oss så fort du kan så slipper du riskera att få påminnelseavgift på restaurangrapporten och andra problem med serveringstillståndet.

Elektronisk restaurangrapport

Som ett alternativ till att skicka en pappersversion av restaurangrapporten kan du själv registrera restaurangrapporten via en webbregistrering med hjälp av dina inloggningsuppgifter.

Det är det snabbt och smidigt att själv registrera din rapport elektroniskt direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. Titta i det övre högra hörnet på din restaurangrapport för att se dina inloggningsuppgifter. Om uppgifterna saknas måste du använda den blankett som vi skickar till dig.
Östhammars kommun kan tyvärr inte dela ut några uppgifter för inloggning.
http://rapportering.folkhalsomyndigheten.se - länk

Frågor gällande restaurangrapportering skickar ni in till:
servering@folkhalsomyndigheten.se

Om serveringen upphör under rapportåret

Om serveringen upphör under rapportåret ska du snarast lämna uppgifter till oss på Östhammars kommun efter att serveringsverksamheten upphört. Har du tappat bort din restaurangrapport kan du alltid kontakta oss för att få en ny.

Kontakta oss