Gå till innehållet

Serveringstillstånd

8. Bra att tänka på inför events och andra torgfester

Tillfälligt tillstånd – slutet sällskap eller till allmänheten?

Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Medlemskretsen ska vara av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen. Det räcker exempelvis inte att man är medlem i samma politiska parti för att det ska räknas som att sammankomsten är för ett slutet sällskap.

Har du sökt och beviljats ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är det tillståndshavaren som avgör vem som får serveras. Det finns ingenting som hindrar att du ändå har ett slutet mingel med en entrévärd i dörren med en gästlista, men du kan ändå välja att bjuda in andra personer än de som står med på gästlistan.

Matutbud – vilken nivå ska man hålla?

I alkohollagens 8 kap 15 § anges att: "Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap." Detta innebär att för att få servera alkohol måste du även servera tillredd mat i tillräcklig omfattning. Som mat räknas inte chips, nötter och liknande. Vid din ansökan är det den sammanvägda bedömningen av utbud av mat och dryck och allmän standard som bedöms.

I samband med tillsyn av tillfälliga tillstånd kontrolleras bland annat matutbud, tillgång till alkoholfria alternativ, den allmänna ordningen och nykterheten samt marknadsföring av alkohol.

Servering av alkohol – vems ansvar?

För att få servera alkoholdrycker ska serveringspersonalen vara anställd av tillståndshavaren eller inhyrda av ett bemanningsföretag. Tillståndshavaren utser vid behov även serveringsansvarig personal och anmäler detta till tillståndsmyndigheten. Tillståndshavaren eller en anmäld och utsedd serveringsansvarig ska hela tiden finnas på restaurangen eller serveringsstället under serveringstiden. Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen och för eventuella problem som kan uppstå. Det yttersta ansvaret vilar alltid på tillståndshavaren även om hen inte själv är på plats.

Marknadsföring med hjälp av alkohol och alkoholsponsring – vad är tillåtet?

Den som tillverkar, säljer eller serverar alkoholdrycker får inte ge bort alkohol eller sponsra vid mingel och liknande sammankomster. Det är alltså inte möjligt att ha en s.k. alkoholsponsor till sitt mingel. Information om vilka drycker som finns är ok men den ska vara måttfull. Serveringen får inte användas som reklamplats för ett visst varumärke. Alkohol som serveras vid ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap får endast inhandlas på Systembolaget.

Kontakta oss