Gå till innehållet

Inköpsprocess

10. Obligatoriska fakturauppgifter

Ordernummer eller andra referensnummer på fakturan

Ordernummer (börjar på IN)

Avser faktureringen order via vårt E-handelssystem ska fakturan märkas med Ordernumret i fält avsett för Ordernummer på e-fakturan.

Ordernumret har formatet INÅÅMMDD-löpnummer, tex IN190111-3.

Referensnummer (börjar på ZZ)

Om fakturan avser annat köp än via vårt e-handelssystem ska referens anges. Beställarreferens ska anges i avsett fält för Ert referensnummer på e-fakturan. För information om aktuella referenser för er fakturering ber vi er kontakta våra beställare inför kommande fakturering.

Referensnumret består alltid av sex tecken, ZZ direkt följt av fyra siffror, tex ZZ1234.

Abonnemangsnummer

Om fakturan avser ett löpande abonnemang ska den beteckning som används för abonnemanget anges i fältet ”Faktureringsobjekt” på e-fakturan (s k periodisk faktura). Abonnemangsnumret ska anges i det format som Östhammars kommun och leverantören kommer överens om.

Övriga obligatoriska fakturauppgifter enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

 • Datum för utfärdandet.
 • Löpnummer (fakturanummer).
 • Säljarens momsregistreringsnummer.
 • Köparens momsregistreringsnummer vid omvänd skattskyldighet eller EU-handel.
 • Säljarens och köparens namn och adress.
 • Varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art.
 • Datum för varuleverans, utförandet av tjänst eller betalningsdag för förskottsbetalning.
 • Skattegrund för varje skattesats och enhetspris exkl. moms samt prisnedsättning och rabatt (om den inte ingår i enhetspriset).
 • Skattesats.
 • Momsbeloppet som ska betalas.
 • Totala fakturabeloppet.
 • Betalningsuppgifter; bankgiro- eller plusgirokonto.

 

Kontakta oss