Gå till innehållet

Inköpsprocess

7. Skicka elektroniska fakturor till Östhammars kommun

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura

Om ni i dagsläget inte har någon lösning i ert affärs-/ekonomisystem för elektronisk fakturering erbjuder Östhammars kommun er kostnadsfri tillgång till InExchange fakturaportal för att skicka upp till 100 fakturor om året till oss.

För att skapa ett konto i fakturaportalen registrerar ni er på www.inexchange. Länk till lathund för att registrera sig och skapa faktura finns här. För mer information kontakta ekonomi@osthammar.se

Om ni redan idag skickar e-fakturor

Vi tar emot e-fakturor via tjänsteleverantörerna CGI och InExchange samt är anslutna till PEPPOL-nätverket.

Vi använder VAN-tjänst 

Vi använder VAN-tjänst, tex CGI, Pagero, Opus Capita, Crediflow, Basware, PostNord/Strålfors med flera.

Kontakta er operatör/VAN-tjänsteleverantör för att få kopplingen till oss samt meddela oss med e-post till ekonomi@osthammar.se uppgift om er operatör och er Partsidentitet. En del affärs-/ekonomisystem har ”inbyggd” koppling till VAN-tjänst för elektroniskt utskick av kundfakturor (tex Visma, FortNox, Hogia mfl).

Östhammars kommuns
VAN-tjänst
CGI
Östhammars kommuns
Partsidentitet för Svefaktura-standard:
SE2120000290
Östhammars kommuns
Partsidentitet för EDIFACT-standard: 
7340040900001

 

Vi använder InExchange som VAN-tjänst

Om ni använder InExchange som tjänsteleverantör för svefaktura behöver ni registrera Östhammars kommun som mottagare av e-faktura i ert kundregister hos InExchange. I InExchange-portalen hittar ni Östhammars kommun under rubriken ”Utöka ditt nätverk”.

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket

Östhammars kommun är anslutet till PEPPOL-nätverket via accesspunkt CGI. Peppol Bis 3 är den standard som används i PEPPOL-nätverket.

Östhammars kommuns PEPPOL-ID:   0007:2120000290
Östhammars kommuns GLN:   7340090400001


Meddela oss med e-post till ekonomi@osthammar.se uppgift om ert företags PEPPOL-ID.

Kontakta oss