Gå till innehållet

Företagsklimat

Målsättningen är att Östhammars kommun ska ha ett företagsklimat att vara stolta över. Med det menar vi att det startas många nya företag i kommunen, attityderna till företagande är goda och de företag som har kontakt med myndigheterna är nöjda med kontakterna. Vi mäter detta som Antal nystartade företag/år mer än 100 st (Nyföretagarbarometern), topp 100 i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking och Nöjd Kund Index över 75.

Vi är inte där idag. Under 2016 startades 99 nya företag, kommunen rankades i Företagsklimatrankingen på plats 256 och stannade på 68.

Detta ändrar vi på nu.

Tillsammans med det lokala näringslivet arbetar vi med en handlingsplan, som du kommer kunna följa på den här sidan.

Utöver det som står på handlingsplanen genomförs i kommunen ytterligare satsningar för att stärka företagsklimatet. Några av dessa är:

  1. Kommunstyrelsen har givit Kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens organisation utifrån att den ska tydligare stötta arbetet med ett förbättrat företagsklimat. Beslut om den nya organisationen tas senast december 2018
  2. En central funktion för inköp etableras i kommunen. Start under första kvartalet 2018.
  3. En Nyhetsbrevsfunktion har etablerats från kommunens Tillväxtkontor. Vill du prenumerera på Nyhetsbrevet så anmäler du detta genom mejl till ellinor.nordensten@osthammar.se.
  4. Politiskt fokus på utbygganden av länsväg 288. Beslut om den fjärde och sista etappen kan komma att tas under första kvartalet 2018.

Kommunens arbete har också uppmärksammats av Sv Näringsliv, som under 2018 ställer stödresurser till kommunens förfogande. Östhammar är en av fem kommuner i landet som valts ut i Sv Näringslivs utvecklingsprogram under 2018.

1.

Kontakta oss

Relaterade länkar