Gå till innehållet

Mervärdesavtalet

Mervärdesavtalet syftar till att stärka utvecklingen i Östhammars- och Oskarhamns kommuner. Det kan exempelvis göras genom att långsiktigt bidra till väl fungerande kommunikationer, infrastruktur och en breddad arbetsmarknad. Avtalet ska också skapa bättre förutsättningar för rekrytering av personal och kompetensutveckling för näringslivet.

Företag i Samverkan

Företag i samverkan är en ideell förening med sex medlemmar. De fem lokala företagarföreningarna i Alunda, Gimo, Öregrund-Gräsö, Österbybruk och Östhammar samt Östhammars kommun arbetar, via den gemensamma arenan för dialog och samverkan, för ett hållbart näringsliv i Östhammars kommun.

Föreningen har fem fokusområden: Handelsutveckling, stärkt nätverk, upphandling, kompetens och finansiering.

Företag i samverkan.se

Affärskompetens

Ett projekt inom Företag i Samverkan som ger företag unika möjligheter att stärka sin konkurrenskraft är Affärskompetens.

Affärskompetens.nu – Affärsutveckling i Norduppland

Handelsutveckling och attraktiva tätorter

Ett projekt inom Företag i Samverkan som kommer att ge handeln i våra tätorter möjligheter till bl.a. gemensam marknadsföring och samordning.
I anslutning till detta har ett systerprojekt utvecklats med målet att involvera medborgare, föreningar och lokalt näringsliv för att höja attraktiviteten i tätorterna.

Företag i samverkan - Handelsutveckling  

Företag i samverkan - Attraktiva och levande orter

Väg 288

Trafikverket bygger om, breddar och ser över hur väg 288 kan förbättras så att vägen blir bredare och säkrare mellan Östhammar och Uppsala. Inom Mervärdesavtalet följer vi och stöttar utvecklingen av utbyggnaden med syfte att påskynda processen så mycket det går.

Väg 288, Trafikverket

Teknikcollege Uppland

Verksamheten startades upp och drevs under de inledande åren med stöd av finansiering från Mervärdesavtalet. Sedan 2017 är Region Uppsala huvudman för verksamheten.

Teknikcollege Uppland

KVV-labb i Gimo

Teknikutbildningarna inom kraft-, värme och ventilation i Gimo kan genom en gemensam satsning mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Mervärdesavtalet erbjuda studenter en förstklassig laboratoriemiljö.

Läs nyheten från den 30 september 2015

SKB Näringslivsutveckling AB

Näringslivsutveckling är definierat som ett insatsområde i Mervärdesavtalet. Dessa insatser genomförs samordnat i ett separat bolag, SKB Näringslivsutveckling.

SKBNu.se

Bredband på landsbygden

Inom ramen för SKB Näringslivsutveckling genomförs en särskild satsning för utveckling av bredband till hushåll och näringsliv på landsbygden. Insatsen ansluter till stödpengar, både från EU och svenska staten, för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Föreningslyftet

Insatsen syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Östhammar, för boende och besökare.

Läs mer om Föreningslyftet

Societetshuset Källör

Insatsen syftar till att färdigställa en samlingslokal i Östhammars tätort med ambition att återskapa ett landmärke med avseende på estetik och gestaltning.

Följ arbetet på Societetshuset Källör