Gå till innehållet

Tillväxtstrategi

Östhammars kommun har unika möjligheter.

För att tillvarata dem på bästa sätt genomfördes under 2014 ett antal arbetsmöten med medborgare, företagare och föreningar i kommunen. Ett värdefullt bidrag kom även från regionala aktörer.

I februari 2015 kunde Kommunfullmäktige anta Tillväxtstrategin för Östhammars kommun.

Sedan dess har Handlingsplanen, som kopplats till strategin, genomförts. En styrgrupp följer upp arbetat och på www.tillvaxtosthammar.se kan du läsa mer om insatser och effekter. Där kan du även anmäla dig till Nyhetsbrevet.

Kontakter