Gå till innehållet

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till ny äldreplan för Östhammars kommun!

Kommunstyrelsen har gett Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag till en ny äldreplan som ska gälla från och med år 2018.

Syftet med äldreplanen är att skapa långsiktig handlingsberedskap för att möta utveckling av de äldres livssituation i kommunen. 

För att ta del av äldreplan (remissupplaga) och för mer information om hur du lämnar synpunkter, se länk nedan, Äldreplan 2018-2022 - Remiss. 

Kontakt

Anders Törnqvist, PwC, anders.tornqvist@pwc.com
Rebecka Modin, socialförvaltningen, rebecka.modin@osthammar.se

Äldreplan 2018-2022 - Remiss 20 april 2017

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till ny äldreplan för Östhammars kommun! Äldreplanen ska gälla 2018-2022.

Publicerad
20 april 2017
Senast uppdaterad
20 april 2017
Ansvarig organisation
Socialförvaltningen