Gå till innehållet

Fyra fokusområden i ny skolplan

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en skolplan. Uttalade fokusområden och viljan att lyckas tillsammans ligger till grund för skolans utveckling i Östhammars kommun.

Äntligen är den här, planen som beskriver skolans uppdrag och arbetssätt i Östhammars kommun.
– Skolplanen utgår från det som vi ser är framgångsfaktorer för skolutveckling. Den är skriven för alla som jobbar i verksamheten och ska även användas för att marknadsföra skolan i Östhammars kommun som en attraktiv arbetsplats, säger Joakim Svensson, skolutvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

På 20 sidor sammanfattas kommunens verksamheter förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola.  Därtill nämns fyra fokusområden som definierar barn- och utbildningsförvaltningens syn på vad som är framgångsfaktorer i arbetet.
– Leda lärande, det vill säga att vi tillsammans utvecklar undervisning och lärande, professionellt förhållningssätt, trygghet och samarbetande kultur är ledstjärnor i vårt arbete, säger Joakim Svensson.

I arbetet med skolplanen har man samlat underlag från läroplanen och fullmäktiges mål samt inventerat erfarenheter från de olika verksamheterna. Dokumentet sammanfattar receptet för en lyckad skolutveckling och ska fungera som ett naturligt styrdokument på varje skola.

Skolplanen har presenterats i verksamheten och den har mottagits väl. Målsättningen är att alla lärare och medarbetare ska känna till skolplanens fyra fokusområden. En röd tråd i skolplanen är olika budskap om delaktighet och att lyckas tillsammans. En samarbetande kultur kring elevers lärande är en uttalat viktig förutsättning för att nå satta mål.

I Östhammars kommun finns nätverk för kollegialt lärande samt många lärare och medarbetare som besitter stor kompetens och som har potential att kunna fortbilda sina kollegor.
– Här finns alla förutsättningar att lyckas, säger Joakim Svensson.

Skolplan 2017-2022 10 augusti 2017

Det här är en skolplan för Östhammars kommun som beskriver hur vi tillsammans ska skapa goda förutsättningar för en trygg och utvecklande verksamhet.

Publicerad
10 augusti 2017
Senast uppdaterad
10 augusti 2017
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsförvaltning