Gå till innehållet

Rebecka, en av 120 röstmottagare, är redo att ta emot din röst

Nu på söndag, 26 maj, är det val till Europaparlamentet. I Östhammars kommun finns totalt 14 vallokaler från Gräsö i norr till Alunda i söder. Redan nu kan du förtidsrösta på flera platser.

Över 400 miljoner röstberättigade i 28 länder deltar i EU-valet 2019. Valresultatet väntas med start klockan 23 på söndag kväll. I Östhammars kommun är Rebecka Modin, kommunsekreterare, en av de som samordnar arbetet på valdagen och under förtidsröstningen.

Varför är det viktigt att rösta i Europaparlamentsvalet?

– Efter att Sverige valde att gå med i den Europeiska Unionen 1995 påverkas vi av de beslut som tas i EU. Genom att rösta kan du påverka hur du vill att utvecklingen ska vara under de kommande fem åren. EU driver många frågor inom olika områden inom handel, miljö, konsumentskydd och trygghet och genom att rösta kan du vara med och påverka utvecklingen.

Var kan jag rösta under valdagen?

– Under valdagen har vi öppet i vallokaler, runt om i hela kommunen, från åtta på morgonen till nio på kvällen. På ditt röstkort står det vilken lokal du ska gå till för att rösta, är du osäker kan du ringa valkansliet eller besöka närmsta öppna lokal som lotsar dig rätt.

Hur arrangeras valet i Östhammar, hur går det till?

– De som jobbar med valet har varierande ålder, bakgrund och erfarenhet. Vissa har arbetat med val i flera decennier och för några är det första gången. Vi har närmare 120 röstmottagare som är aktiva under perioden och under själva valdagen är det över 100 personer som bemannar lokalerna. På valkansliet arbetar tre personer från kommunen. Planeringen av ett val pågår i ungefär 10 månader för kansliet och valnämnden. För att valmaskineriet ska gå som på räls behöver valnämnden fatta många beslut kring genomförandet, rekrytering och utbildning av valarbetare ska göras, 240 timmars förtidsröstning ska schemaläggas och valdagen samordnas. Det är ett stort, men mycket givande arbete.

Hur många är det som röstar?

– Förra gången det var EU-parlamentsval var valdeltagandet cirka 50 procent, vilket är över genomsnittet i EU. Vi kan inte säga något om valdeltagandet i år ännu, men förhoppningen är att valdeltagandet ökar sedan förra valet 2014.

Publicerad
23 maj 2019
Senast uppdaterad
23 maj 2019
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning