Gå till innehållet

Beslut om avveckling av barnomsorg på obekväm tid och avveckling av pedagogisk omsorg på vissa orter

Barn- och utbildningsnämnden har i dag tagit beslut om att avveckla barnomsorg på obekväm tid samt pedagogisk omsorg i Gimo, Snesslingeområdet och Valöområdet från och med 31 december 2019.

Besluten om avveckling har sin grund i den genomlysning som nämnden gjort med anledning av det ansträngda budgetläget som kommunen befinner sig i.

Barnomsorg på obekväm tid, även kallat nattis, är omsorg till barn som har föräldrar som arbetar på kvällar, nätter eller helger.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan exempelvis vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem. I Östhammars kommun gör ett bristande barnunderlag det svårt och kostsamt att organisera pedagogisk omsorg. Vårdnadshavare som berörs av beslutet att avveckla verksamheten hänvisas till de kommunala förskolorna eller till fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg.

Ytterligare information finns i det beslutsunderlag som bifogades nämndens möteskallelse den 13 juni, se nedan.

Kontakter

Publicerad
13 juni 2019
Senast uppdaterad
13 juni 2019
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsnämnd