Gå till innehållet

Eldningsförbud upphör att gälla

Länsstyrelsen har bestämt att det förbud och de restriktioner mot eldning utomhus i Uppsala län som beslutades 16 juni upphör från och med klockan 16, onsdag 3 juli.

Orsaken till att länsstyrelsen nu beslutar att upphäva eldningsförbudet och de restriktioner som följt med det, är att hög brandrisk och spridningsrisk inte längre råder i skog och mark. Beslutet har fattats på inrådan av räddningstjänsterna i länet och med stöd av prognoser som SMHI gett. 

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. 

Aktuell information om eldningsförbud

Ring telefonsvarare 018–727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. Telefonsvararen uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör.

Kommunens räddningschef eller länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor. 

Publicerad
3 juli 2019
Senast uppdaterad
3 juli 2019