Gå till innehållet

Framtidens idrottsanläggning i Östhammars tätort

Sedan år 1969 har det funnits goda möjligheter för Östhammarsbornas träning, lärande, sociala samvaro och rekreation i Frösåkershallen. 50 år är en lång tid, nu är hallen är sliten och behöver bytas ut.

Under våren har arbetet med att kartlägga vilken typ av anläggningar Östhammar behöver inletts. Fler anläggningar är föremål för kartläggningen, exempelvis brottarlokalen och ishallen. Dialog har förts med de föreningar som är aktiva i kommunens anläggningar för att ta in deras perspektiv.

Nu behöver vi din hjälp att komma vidare med en behovskartläggning. Vad är viktigt för dig? Vi ser fram emot att ta del av dina åsikter!

Sista dag att svara på enkäten är tisdag 2 juli 2019. Mer bakgrundsinformation till varför denna enkät görs hittar du här

Enkätundersökning

Jag är
Jag är
Vilka aktivitetsmöjligheter är viktigast för dig i en framtida anläggning?
Vilka bifunktioner är viktiga för dig i en framtida anläggning?
Hur kommer du att ta dig till den nya anläggningen?
Publicerad
11 juni 2019
Senast uppdaterad
11 juni 2019