Gå till innehållet

Gräsö och Snesslinge skolor föreslås avvecklas

Ett bristande elevunderlag i kombination med ett ansträngt budgetläge. Det är de främsta skälen bakom Barn- och utbildningsnämndens beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Gräsö och Snesslinge skolor och fritidshem.

Barn- och utbildningsnämnden har i dag, den 16 maj, tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Gräsö och Snesslinge skolor och fritidshem från och med vårterminen 2020. Anledningen är det bristande elevunderlaget som gör det svårt och kostsamt att organisera verksamheten.

– I ett ansträngt budgetläge vill vi att fler elever ska få ta del av de resurser vi har. Det tycker jag är ett rimligt beslut, säger Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef.

Gräsö skola har i dag tolv elever och prognosen som gjorts på de senaste fem årens födelsetal och inflyttning visar att antalet elever kommer att fortsätta minska. Snesslinge skola har i dag femton elever och till hösten beräknas elevantalet ha minskat till sex. ­

Förslaget om avveckling har sin grund i den genomlysning som Barn- och utbildningsnämnden gjort av sina samtliga verksamhetsområden. Gräsö och Snesslinge skolor och fritidshem är två av flera områden som står inför förändringar på grund av det svåra budgetläget.

Förslaget innebär att eleverna på Gräsö flyttar till Öregrunds skola och att eleverna i Snesslinge flyttar till Edsskolan i Östhammar. Förslaget till beslut kommer att behandlas av kommunfullmäktige i juni.

Publicerad
16 maj 2019
Senast uppdaterad
16 maj 2019
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsnämnd