Gå till innehållet

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol

Onsdag 22 maj firade hela Sverige biologiska mångfaldens dag. Här i Östhammar fick vi just denna dag besök av flera av de stora naturstiftelserna i Sverige, vars årliga träff detta år ordnades av Upplandsstiftelsen.

Morgonen inleddes med besök i ett soligt Östra Tvärnö naturreservat. Markerna i området har brukats sedan järnåldern genom huggning, odling, slåtter och betesdrift. Mellangården på östra Tvärnö drivs idag av  Eva Medin Johansson och Anders Johansson som tillsammans med Upplandsstiftelsen arbetar med skötseln i naturreservatet genom betande djur, röjningar av hagar och annat.

Vatten i landskapet och blommande hagar

Vi guidades genom fina betsmarker via det så kallade Träsket, tidigare sjön Lagnan, som Upplandsstiftelsen nu kommer att restaurera till en fungerande våtmark igen. Här har medel för Lokala naturvårdsprojekt, Landsbygdsprogrammet, via WWF och fler parter kunnat samordnats så att stora restaureringsåtgärder kan göras.  Till deltagarnas förtjusning kunde vi längs vandringen genom naturreservatet bocka av alla fyra blommor i Sjösala vals innan vi pausade en stund för kaffe och samtal i de blomrika betade backarna. 

Gruppen fortsatte sen till Lortfjärden som ligger alldeles i utkanten av Öregrund. Här driver Upplandsstiftelsen tillsammans med Östhammars kommun, Sportfiskarna och markägarna ett Lokalt Naturvårdsprojekt med målet att öppna upp en större vattenspegeln för fisk, fågel och groddjur. Även här kommer bete vara en viktig del i att hålla den restaurerade våtmarken öppen. Under vintern har slyn i området frästs av, så redan nu kan du se en större vattenspegel än tidigare när du åker in i Öregrund. Nästa steg blir att stängsla in området och få dit betesdjur. När området är klart kommer det bli ett attraktivt tätortsnära besöksmål, och en fin del av entrén till Öregrund.

Roslagsnatur som inspiration till andra
Med på resan var bland annat Skärgårdsstiftelsen, Västkuststiftelsen, Stiftelsen Skånska Landskap och Westmannastiftelsen, som alla fick ta del av kustnära roslagsnatur i sin vackraste skrud. Ett riktigt bra sätt att fira Biologiska mångfaldens dag tycker vi!

Besök gärna naturreservatet Östra Tvärnö. Information hittar du på Naturkartan:
https://naturkartan.se/sv/uppsalalan/ostra-tvarno

 

Kontakt

Camilla Andersson, miljösakkunnig

Publicerad
23 maj 2019
Senast uppdaterad
23 maj 2019