Gå till innehållet

Information om skolskjuts och elevresor inför läsåret 2019/2020

Du som haft skolskjuts eller elevresa läsåret 2018/2019 behöver inte spara ditt busskort. Du som är berättigad skolskjuts eller elevresa kommer att få ett nytt kort som heter SKOLKORT 19/20.

Skolkortet skickas hem till din folkbokföringsadress innan skolstart. Om du ännu inte har fått ditt skolkort den 15 augusti så ta kontakt med Östhammar Direkt, 0173-86 000.

Läsåret 2019/2020 gäller skolkortet på vardagar 14 augusti – 23 december samt 9 januari – 12 juni, klockan 04.00 – 19.00 inom hela UL:s trafikområde. Kortet gäller inte på helger, röda dagar samt jul- och sommarlov.

Grundskolor - Skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts, ansökningsblanketter, turlistor och mer information för dig som går i grundskolan hittar du på den här sidan.

Elever som börjar förskoleklass, och har behov av skolskjuts, behöver skicka in en ansökan. Detta gäller även om avstånd mellan hemmet och skolan uppfylls. Inga skolkort kommer att skickas ut per automatik till elev i förskoleklass.

De elever i grundskolan, åk 1-9, som redan idag har skolskjuts utifrån att de som uppfyller skolskjutsriktlinjernas krav på avstånd mellan hem och skola kommer att få ett busskort utskickade per automatik. Övriga elever i behov av skolskjuts kan ansöka om detta till exempel för särskilda skäl, trafikförhållanden, val av skola eller växelvis boende. Ansökan måste förnyas varje läsår.

Gymnasiet – Elevresor och inackorderingstillägg

Riktlinjer och blanketter för elevresor och inackorderingstillägg för dig som går eller ska börja på gymnasiet hittar du på den här sidan.

Busskort till gymnasieelever skickas ut under början av vecka 33 och alla elever ska ha fått sitt kort innan skolstart. Har du inte fått något busskort ännu den 15 augusti kan det bero på att vi inte har någon uppgift om vilken gymnasieskola du ska gå på. Ta i så fall kontakt med Östhammar Direkt 0173-86 000.

Du som studerar på annan ort och är berättigad till inackorderingstillägg – kom ihåg att ansöka om detta om du inte redan gjort det med denna ansökningsblankett.
Du som ska studera på en fristående gymnasieskola ansöker om ditt inackorderingstillägg från CSN.

Linjenät för stadsbussar i Uppsala

Du som går i grundskola eller gymnasieskola i Uppsala hittar information på UL:s webbplats om linjenätet för stadstrafiken i Uppsala:
https://www.ul.se/reseinfo/resa-med-oss/kartor/

Information från UL

Samlad information för dig som reser med skolkort, till exempel hur du förlustanmäler ett kort, finns på UL:s webbplats:
https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/

 

Kontakter

Publicerad
29 maj 2019
Senast uppdaterad
29 maj 2019