Gå till innehållet

Långsiktig samverkan ska lösa vattenfrågan

Otillräcklig vattenförsöjning skapar problem för bland annat Alunda och Österbybruk att växa. Nu förbereds en avsiktsförklaring mellan Tierp och Östhammars kommuner, med syfte att etablera ett långsiktigt samarbete kring en vattentäkt i Tierps kommun.

Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. En vattenledning som transporterar dricksvatten från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda föreslås nu byggas.

- För att Östhammars kommun ska kunna växa och fortsätta vara attraktiv behöver vi hitta en långsiktig lösning i vattenfrågan. Att samverka med Tierps kommun är en bra och långsiktig lösning för framför allt Alunda som haft svårt med vattenförsörjningen under lång tid nu, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammar och ordförande i Östhammar Vatten AB.

Från den vattentäkt som är aktuell, kan en överföringsledning till Österbybruk och Alunda byggas inom tre år. Detta under förutsättning att nödvändiga besut fattas i respektive kommun. Närmast väntas frågan tas upp i fullmäktige i Tierp respektive Östhammar i april. 

Publicerad
20 mars 2019
Senast uppdaterad
20 mars 2019