Gå till innehållet

Ny cykelbana, Östhammar

Albrektsgatan

Under juni påbörjas byggnationen av en ny cykelbana längs Albrektsgatan.
Nuvarande gångbana kommer att breddas för att möjliggöra en kombinerad gång- och cykelbana. I samband med detta kommer också vägen att asfalteras om.
Arbetena beräknas klara i slutet av oktober. Under byggnadstiden kan trafik- och bullerstörningar förekomma. Vi hoppas att ni har översseende med detta.
Kommunen jobbar kontinuerligt med att försöka minska störningarna från våra vägprojekt.

De förberedande arbetena påbörjas redan i slutet av maj med trädfällning längs gatan samt bortplockning av refuger i mitten av vägen.

Publicerad
17 maj 2019
Senast uppdaterad
17 maj 2019
Ansvarig organisation
Teknisk förvaltning