Gå till innehållet

Ny organisation för samhällsbyggnad i Östhammars kommun

Den 1 januari 2019 bildades en ny Samhällsbyggnadsförvaltning inom Östhammars kommun. Den nya förvaltningen består av en sammanslagning av bygg- och miljöförvaltningen, med delar av tidigare strategienheten och tillväxtkontoret. Chef för den nya förvaltningen är Ulf Andersson, tidigare näringslivschef i Östhammars kommun.

– Vi tror att en bra myndighetsutövning och en hållbar tillväxt hör ihop och att de stärker varandra. Med ett samordnat arbetssätt vill vi erbjuda både invånare och företagare i Östhammars kommun en kontakt med kommunen som tydligt sätter både tillsyn och tillväxt i fokus, säger Ulf Andersson, samhällsbyggnadschef.

I den nya förvaltningen ingår cirka 40 medarbetare inom bygglov, kartor, livsmedelsskydd, miljöskydd, hälsoskydd, serveringstillstånd, tillsyn av enskilda avlopp, översiktsplan, detaljplan, geografiskt informationssystem, naturmiljöstrategi samt näringslivs-& landsbygdsutveckling.  

– Den nya organisationen ger oss möjlighet att erbjuda hjälp med en mängd olika frågor från en och samma förvaltning. Det blir en viktig service som utgår från våra invånare och företagares behov, säger Ulf Andersson.

Beslut om den nya organisationen fattades i kommunstyrelsen den 11 september 2018. Den nya förvaltningen rapporterar i myndighetsärenden till Bygg- och miljönämnden och i övriga frågor till Kommunstyrelsen.

Publicerad
17 januari 2019
Senast uppdaterad
17 januari 2019
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning