Gå till innehållet

Nytänk kring sliten idrottshall

Frösåkershallen är i mycket dåligt skick och nu föreslås att simhallen inte öppnas igen efter sommaren. Hur vill våra kommuninvånare att framtidens idrottsanläggning i Östhammar ska se ut? Det undersöker nu kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningen fortsätter med statusbesiktningar av kommunens egna lokaler. Frösåkershallen har besiktats och anläggningen är i mycket dåligt skick. Besiktningen visar att reningen inte fungerar och inte heller själva bassängen.

- Av ekonomiska skäl är det inte möjligt att hålla liv i bassängen ytterligare. Beslut är inte fattat i frågan, men ett förslag om att inte öppna simhallen är framtaget och lämnat till kultur- och fritidsnämnden, säger Elin Dahm, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Mervärden med att bygga nytt

När Frösåkershallen byggdes fanns ett perspektiv på 50 år på hallen. Nu har den uppnått sina 50 år i livslängd. En uppskattad renoveringskostnad för Frösåkershallen, utan att renovera simhallen, beräknas ligga på cirka 35 miljoner. Om också simhallen renoveras beräknas det kosta cirka 35-40 miljoner kronor ytterligare.

– En ny hall med innebandymått och en läktare för 500 personer skulle kosta 45 miljoner kronor att bygga, säger Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef på tekniska förvaltningen.

Utöver att Frösåkershallen behöver bytas ut pågår ett arbete med att se över hur samtliga av kommunens anläggningar används.

- Vi behöver hitta samarbetsformer och använda våra anläggningar smart, säger Lasse Karlsson.

Invånarenkät om framtidens idrottsanläggning

Nu hoppas kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen att så många invånare som möjligt ska ta vara på tillfället att svara på den enkät som förvaltningarna tagit fram tillsammans. I den uppmanas invånare bland annat att tycka till om vilka aktiviteter som ska gå att utöva i framtidens idrottsanläggning i Östhammars tätort. Sista svarsdag är tisdag 2 juli 2019. Här hittar du enkäten

Publicerad
11 juni 2019
Senast uppdaterad
11 juni 2019