Gå till innehållet

Östhammar Direkt bland de mest tillgängliga i landet – igen!

När kvaliteten på kommunens tillgänglighet mäts, så får Östhammars kommun än en gång en mycket hög placering. Det är tack vare vår kundtjänst, Östhammar Direkt, som vi lyckas hamna så högt upp i listan. Östhammar Direkt jobbar aktivt med att utveckla kundtjänsten genom ett nära samarbete med förvaltningarna.

I Sveriges kommuner och landstings årliga undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) upplever hela 95 procent att de får ett gott bemötande när de ringer till Östhammars kommun.

55 procent får ett direkt svar på en enkel fråga inom 1 minut, 90 procent får svar på sin fråga inom 2 minuter.
97 procent tycker att de har fått tydliga och bra svar.

När enbart svarstiden på telefonsamtal mäts placerar sig Östhammar långt ner i listan, på plats 143 av 150.
De kommuner som toppar listan svarar på de flesta av sina inkommande samtal inom 30 sekunder, i Östhammars kommun får de flesta svar inom 2 minuter.

97 procent av frågorna via e-post får svar inom en arbetsdag.

När alla intryck, bland annat svarstider, hälsningsfraser, bemötande och kvalitet, har flätas samman så hamnar Östhammars kommun i år på plats 7 av 150!

– Vår tillgänglighet och vårt bemötande är något som vi ska vara jättestolta över, det är tredje året i rad som vi placerar oss i topp 10. Det känns mycket bra att vi får ett så gott betyg, säger Peter Nyberg, kommundirektör i Östhammars kommun.

Så många kontaktade Östhammar Direkt 2018

Telefonsamtal: 59 000
E-post: 6 200
Besök: 1 700

Bakgrund

KKiK redovisar och jämför resultat inom olika områden som är av stort intresse för medborgare.  Syftet med den oberoende undersökningen, som görs av intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, är att ge en bild av hur landets kommuner ligger till i olika områden. Resultatet kan jämföras med andra kommuner och med tidigare år.

Vill du se fler resultat från KKiK, både vad gäller Östhammars kommun och andra kommuner?
Du hittar undersökningen på SKL:s hemsida.

Relaterade länkar: https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/kommunenskvalitetikorthet/kkikresultatmaterialforanalys/resultat2018sammanstallning.26185.html

Kontakter

Publicerad
4 februari 2019
Senast uppdaterad
4 februari 2019