Gå till innehållet

Planering för ny industrimark i Östhammar

Det planeras för ny industrimark i Östhammar

För att kunna möta efterfrågan och erbjuda fler företagare industrimark planerar Östhammars kommun nu att planlägga mark för industriverksamhet vid infarten till Östhammar, väster om Börstils korset.

-          Det finns en hög efterfrågan på industrimark i Östhammars kommun och vi ser att vi behöver ta ett samlat grepp för att möta det behov som finns. Genom att planlägga marken vid Östhammars infart för industri skapar vi möjligheter för fler verksamhetsutövare att etablera sig och växa i kommunen, säger Cecilia Willén Johansson, planchef.

Idag finns en kommunägd fastighet på området som omfattar cirka 22 hektar.
Planprocessen som beräknas vara klar inom två år inleds med att en ansvarig handläggare utses.

Läge för den planerade industrimarken

 

 

För mer information:

Cecilia Willén Johansson, planchef
Cecilia.Willen.Johansson@osthammar.se
0173-863 09

 

Publicerad
20 juni 2019
Senast uppdaterad
20 juni 2019
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning