Gå till innehållet

Politiker utbildades i kärnkraft

Ett 70 -tal personer från de fem kärnkraftskommunerna Oskarshamn, Varberg, Östhammar, Kävlinge och Nyköping deltog den 27-29 mars i en utbildning vid Ringhalsverket i Varberg.

Det är ledamöter och ersättare i de lokala säkerhetsnämnderna som utbildats i samband med mandatperiodens möte med Kärnkraftkommunernas styrelse. 

- Utbildningsdagarna var jättevärdefulla och grundläggande för alla ledamöter i vår säkerhetsnämnd. Det var pedagogiskt upplagt med kunskap om frågorna som vi ska arbeta med, säger Margareta Widén Berggren (S), kommunalråd i Östhammars kommun.

Rundvandring i Ringhals

På programmet fanns bland annat information om strålning, reaktorsäkerhet och haveriberedskap samt systemet för att omhänderta radioaktivt avfall i Sverige. Utöver Vattenfalls experter deltog bland annat även representanter från Energi- och miljödepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelsen i Halland.

Deltagarna gjorde en rundvandring i Ringhals utbildningscenter och kontrollrumssimulatorn för reaktor 2 besöktes också. I simulatorn fick deltagarna information om hur skiftarbetet är upplagt och de rutiner som kontrollrums-personalen använder för att övervaka processen. Dessutom utlöstes ett så kallat snabbstopp för att visa hur reaktorn kan stängas av om behov uppstår. Det första som händer när det sker en incident är att reak­torn snabbstoppas, vilket avbryter de energialstrande ked­jereaktionerna i bränslet och kärnklyvningen avbryts. Detta sker inom några sekunder.

Flera studieresor genom åren

I över 40 år har Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO) funnits. KSO har fem medlemskommuner; Kävlinge, Nyköping, Varberg, Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under alla år har kärnsäkerhets- och beredskapsfrågorna varit i fokus. KSO har genomfört flera studieresor genom åren. Bland annat har Japan och Fukushima, Frankrike, USA och Harrisburg samt Ukraina och Tjernobyl fått besök. Syftet är att följa utvecklingen i olika länder med kärntekniska anläggningar och frågor som rör kärnsäkerhet och kompetensförsörjning samt kärnavfall.

KSO hade sitt första styrelsemöte för mandatperioden i samband med utbildningsdagarna i Varberg. Till ny ordförande valdes Margareta Widén Berggren (S), kommunalråd i Östhammars kommun och till vice ordförande valdes Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunalråd i Varbergs kommun.

Bakgrund om de lokala säkerhetsnämnderna

Alla ledamöter och ersättare i de lokala säkerhetsnämnderna utses av regeringen efter förslag från kommunerna. Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. Nämnden är en statlig myndighet. 

Ledamöternas uppdrag innebär att hålla sig underrättade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs eller planeras vid anläggningarna, att känna till hur beredskapen mot kärnkraftsolyckor är utformad vid kärnkraftverket och att informera allmänheten om det kärntekniska säkerhetsarbetet och om beredskapsplaneringen.

Publicerad
2 april 2019
Senast uppdaterad
2 april 2019