Gå till innehållet

Så säkrar Gästrike Vatten vattenleveransen

I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.

För att skydda dricksvattnet och trygga leveransen har Gästrike Vatten låst alla sina vattenposter i gatan. Det görs för att säkra upp vattenkvaliteten och minimera risken för att det föroreningar i ledningarna samt få kontroll på vattenuttagen.

De senaste åren har Gästrike Vatten prioriterat att systematiskt leta och laga läckor i ledningsnätet. Ett lyckat arbete som letts till att flera läckor runt om i Östhammars kommun lagats och hittats. 

– I Alunda har vi kortsiktigt hittat en lösning för att förstärka mängden grundvatten och dess kvalitet under 2017. Tidigare har det i perioder funnits behov av att köra vatten i tankbil till vattenverket i Alunda för att klara av vattenförsörjningen. Det har vi inte behövt göra sedan vi fick lösningen på plats, säger Tobias Kudermann, avdelningschef Gästrike Vatten.

Den långsiktiga lösningen är att samverka med Tierps kommun genom att bland annat bygga en överföringsledning som ger mer vatten till Alunda och Österbybruk. 

Samlar in regnvatten

Gästrike Vatten har en kontinuerlig dialog med kommuner och entreprenörer på vilket sätt de kan spara vatten. 

– Östhammars kommun har köpt in stora vattentankar för att samla in regnvatten som sedan kan användas till bevattning. Alla nya byggnader byggs med ett system på taket för att kunna samla in regnvatten. Just nu bygger vi även en ledning från havet för att kunna bevattna tennisbanorna i Öregrund med, säger Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef i Östhammars kommun. 

Sparar så det räcker till förskolor och äldreboenden

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvattnet i hela Östhammars kommun från den 6 maj och tills vidare. Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. 

Östhammars kommun riktar ett stort tack till våra invånare som hjälper till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Tillsammans gör vi skillnad. 

Vill du veta mer? Här hittar du pressmeddelandet i sin helhet, tillsammans med flera tips på hur du kan tänka vattensmart.

Publicerad
15 maj 2019
Senast uppdaterad
15 maj 2019