Gå till innehållet

Uppsala brandförsvar presenterar resultat från medborgardialog

Uppsala brandförsvar bad kommuninvånarna om hjälp att prioritera vilka områden det ska satsas extra på år 2020-2023. Nu presenterar brandförsvaret resultatet.

Medborgardialogen genomfördes som en webbenkät på brandförsvarets hemsida under mars 2019. Totalt kom 956 svar in. 

Av medborgardialogen framgår att det som prioriteras högst är utbildning av allmänheten, krisberedskap samt förebyggande arbete och samarbete tillsammans med andra förvaltningar och organisationer.

Svaren har sammanställts och redovisats till Räddningsnämnden och varit ett av underlag till brandförsvarets handlingsprogram för åren 2020– 2023.

Du hittar mer information på Uppsala brandförsvars hemsida, där du också kan se enkäten i sin helhet.

Publicerad
16 maj 2019
Senast uppdaterad
16 maj 2019