Gå till innehållet

Kommuninvånarna har sagt sitt!

Statistiska centralbyråns årliga undersökning, där invånarna i Östhammars kommun får tillfälle att berätta vad de tycker om sin kommun, är klar. Resultatet visar ett högre betyg, än genomsnittet av deltagande kommuner, för trygghet och utbildningsmöjligheter. Däremot visar resultat ett lägre betyg gällande förtroende och möjlighet att påverka.

1200 medborgare i Östhammars kommun mellan 18 och 84 år, har haft möjligheten att i denna attitydundersökning skatta hur nöjda de är med kommunen. Av dessa valde 535 personer att delta, 41 procent män och 49 procent kvinnor. Resultatet är uppdelat i tre områden:

Kommunen som plats att bo och leva på

Nöjd-Region-Index med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Här kan vi notera att man i vår kommun ger ett bra betyg till att man känner sig trygg och att vi har bra kommunikationsmöjligheter och lägre betyg när det gäller fritidsmöjligheter och bostäder.

Kommunens verksamheter

Nöjd-Medborgare-Index med frågor om hur medborgaren ser på kommunens verksamheter. Här ligger betyget gällande förskolan och kultur högt, likaså för räddningstjänsten. Verksamheter som bör prioriteras är bland annat vatten och avlopp, idrotts- och motionsanläggningar, gator och vägar och äldreomsorgen.

Inflytandet i kommunen

Nöjd-Inflytande-Index med frågor om hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Här kan vi notera att man i vår kommun ger ett bra betyg till att det är lätt att få kontakt med och information från kommunen och lägre betyg när det gäller förtroende och möjligen att påverka. 

Fler unga deltog i årets undersökning

Resultatet av undersökningen påverkar hur vi prioriterar, målsätter och arbetar.  Därför är det viktigt att så många som möjligt av de som får enkäten också väljer att svara.

— Glädjande är att  svarsfrekvensen i gruppen unga, 18-29 år,  har ökat från 18  till 23 procent,  säger kommunens kvalitetsutvecklare  Ida Eklöf.

Svarsandelen för Östhammars kommun blev 45 procent, vilket är någon procent högre än mätningen 2018 då det var 43 procent som valde att svara. 135 kommuner har deltagit i undersökningen 2019. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 41 procent.

Vi nedanstående länk kan du ta del av rapporten och  hela resultatet samt de  frågor som ställdes i enkäten som skickades ut.

Alla kan lämna synpunkter

På kommunens hemsida finns ett antal tjänster för att underlätta och uppmuntra delaktighet och inflytande för dig som kommuninvånare. Läs mer på på sidan för inflytande och delaktighet.  Du är också alltid välkommen med dina frågor och ärenden till Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00.

Publicerad
25 februari 2020
Senast uppdaterad
25 februari 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning