Gå till innehållet

Ny färg på den gamla brandstationen

Ett av Östhammars stads landmärken, den gamla brandstationen intill Sjötorget, ska målas om. Det kan föra med sig vissa begränsningar i framkomligheten för trafiken under tiden arbetet pågår.

Det är dags att måla om den gamla brandstationen på Prästgatan i Östhammar. I dag påbörjas arbetet med målning av staket och sockel på den så kallade kanonplattan, ett betongfundament som finns i anslutning till byggnaden, och den 9 augusti är det dags för fasadmålning av brandstationen.
  – Arbetet beräknas ta mellan sex och åtta veckor och vi kommer att behöva använda en skylift, vilket kan komma att begränsa trafikframkomligheten, säger Lasse Karlsson, chef för verksamhet fastighetsdrift.

Fortsatt Östhammarsgul

Byggnaden uppfördes omkring 1905 och användes som brandstation till 1950-talet. Numera huserar Östhammars hemslöjdsförening där med kurser, ett slöjdcafé och en hemslöjdsbutik. Med sitt torn och läge i Östhammars hamn är byggnaden ett välkänt landmärke för många. I detaljplanen benämns den som kulturhistoriskt värdefull, vilket betyder att underhåll görs med stor hänsyn till ursprungliga material. Byggnaden kommer att fortsätta ha den för staden karaktäristiska färgen Östhammarsgul. 

Kontakter

Publicerad
9 juli 2021
Senast uppdaterad
9 juli 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd