Gå till innehållet

Städningen av råtalloljan ger goda resultat

Under den gångna veckan har 270 kg råtallolja plockats bort från våra kuster. Arbetet har fortlöpt utan några större hinder. Städningen har i första hand koncentrerats till fågelskyddsområden och vid dåligt väder har arbetet koncentrerats på närliggande öar där vi fått kännedom om att tallolja funnits.

Det goda samarbetet har gett resultat. Länsstyrelsen tillsammans med frivilliga ornitologer från Upplands Fågelskådare (UOF), Kustbevakningen, Räddningstjänsten, allmänheten och kommunens medarbetare har samverkat för att inventera förekomst av och plocka råtalloljespill. 180 kg har plockats i kommunens regi och 90 kg av inventerare från Länsstyrelsen i Uppsala län. Vår karta över området uppdateras löpande, se länk nedan för senaste versionen.

- Vi beräknar just nu att prioritera öarna Skogskäret, Garpen, Rödskär, Bodskäret och Västerskäret, öster om Ormön. Där har vi fått information om att tallolja finns på de två förstnämnda öarna, säger Fredrik Jansson, fastighetsskötare, som samordnar kommunens städinsats. Vidare beräknas en kontroll att göras ner till fågelskyddsområdet Själgrynnorna och andra strategiska platser för att se om vi får några indikationer på att oljan har rört sig in mot Hargshamns håll.

Städgruppen som består medarbetare från kommunens driftenhet och arbetsmarknadsenhet har en handfull båtar till sitt förfogande att ta sig runt i området. Städinsatsen av de fågelskyddade områdena fortsätter under tisdagen och onsdagen vecka 13. Mellan 1 april – 31 juli råder tillträdesförbud i de områdena. Då får de inte beträdas utan tillstånd från länsstyrelsen.

Det finns indikationer på att det kan komma mer tallolja som rör sig både under och på vattenytan. I lördags gjordes en inventering längs med Gräsö fastland och enstaka öar. Ingen tallolja sågs på de platser där den väntades hittas. Det tyder på att den har rört sig längre ut eller fastnat på öarna utomskärs. Allmänheten får gärna fortsätta att rapportera in förekomster av talloljespill. Den kan komma att fortsätta behöva städas under en tid framöver, då handlar det om att våra kuster ska vara trevliga att vistas vid.

– Nu har de viktigaste fågelskären rensats så att fåglarna inte riskerar att få oljan i sina fjädrar när de snart kommer till sina häckningsplatser, säger Ingrid Wänstrand marinekolog- och naturvårdshandläggare hos Länsstyrelsen Uppsala län på deras webbplats.

Under avsnittet Frågor & Svar på händelsens samlingssida står mer om vad du behöver tänka på om du ska plocka talloljeklumpar, eller om djur eller människor råkar få det på sig. Länk finns här nedan.

Kontakter

Publicerad
31 mars 2021
Senast uppdaterad
31 mars 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd