Gå till innehållet

Tillfällig pandemilag för covid-19

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Med stöd av den har regeringen beslutat om strängare regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster för att förhindra smittspridning.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • platser för fritids- eller kulturverksamhet

  • handelsplatser

  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Ladda ner - Inforblad tillsyn nya covid-19-lagen
Handel - Infoblad tillsyn nya covid-19-lagen 
Gym, badhus och sportanläggningar - Infoblad tillsyn nya covid-19-lagen
Allmänna sammankomster/offentliga tillställningar - Infoblad tillsyn nya covid-19-lagen
Privata sammankomster - Infoblad tillsyn nya covid-19-lagen

Aktuella begränsningar

De nya reglerna innebär att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt.

  • Besökare i exempelvis butiker, gym och badhus ska få tio kvadratmeter att hålla avstånd till andra.

  • Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är.

  • Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Ladda ner ifyllningsbar affisch
Minska trängsel i lokaler  -  fyll i hur många personer som får vistas i dina lokaler - A3 (pdf

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. I första hand ska tillsynen bedrivas genom råd, information och uppmaningar till verksamheter. Målet är att verksamheten frivilligt ska rätta till brister. Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om böter. 

Så ska länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsens webbplats

Regeringens pressmeddelande

Publicerad
15 januari 2021
Senast uppdaterad
15 januari 2021
Ämne
Coronavirus - Covid-19