Gå till innehållet

Praktiskt värdegrundsarbete för ökad trygghet

I Gimo får barn och unga chansen att med hjälp av egna konstnärliga uttryck skapa ökad trygghet i och omkring skolan. Konstnärsgruppen Kollektivet livet gästar skolorna och väcker engagemang för arbetet kring en gemensam värdegrund.

Gimo Arts är namnet på ett program och samarbete mellan Kulturskolan, Vretaskolan, Vallonskolan och grundsärskolan och konstnärsgruppen Kollektivet livet. Under läsåret kommer elever tillsammans med representanter från konstnärsgruppen att skapa olika konstnärliga uttryck i och omkring skolorna. Bland annat har de arbetat med konstnärspoesi - bilder som byggts med hjälp av dynamotejp och ord som eleverna förknippar med trygghet.

Delaktiga i trivselregler

– Elevernas tolkningar av ordet trygghet har skrivits på färgglada Post it-lappar och pryder väggen i skolans entré, säger Frida Berggren, biträdande rektor på Vallonskolan.
Enligt henne är Kulturskolans nya program med konst, bild och visuellt skapande för Gimos barn och ungdomar ett konkret och roligt sätt att göra eleverna mer delaktiga i skolans trivselregler.
  – Det sätter guldkant på tillvaron. Att jobba tillsammans med Kollektivet livet kring dessa för oss så viktiga frågor har gett oss, både elever och personal, ny energi, säger hon.

Följsamhet med idéer

Andreas Blom är processledare från Kollektivet livet som jobbar med konst, hantverk och teknik samt har ett stort nätverk av starka relationer och kreativa experter. Han berättar att alla som vill ska få vara med i arbetet.
Värdegrundsarbete är integrerat i och en del av skolans ordinarie undervisning och det går att hitta kreativitet i alla ämnen. Kollektivet livet är på skolan varje torsdag och jobbar tillsammans med lärare och elever, utöver det använder vi både raster och kvällar för våra workshops.
  – Processen är följsam och öppen för att kunna ge plats för så mycket elevinflytande som möjligt. Vi ligger något steg före men har alltid plats för förändringar och följsamhet med idéer och input från alla som är med, säger Andreas.

Uppskattad workshop 

Utöver att ha jobbat med språket har eleverna på skolorna även jobbat med ökad trygghet. En undersökning mäter årligen hur eleverna upplever trygghet i skolan och i det sammanhanget identifierades flera platser som kan kännas otrygga. Det är till exempel omklädningsrum, toaletter, korridorer eller skogspartier i anslutning till skolan. Platserna har märkts ut på en planritning och idéerna om hur känslan av trygghet kan stärkas var många. Till exempel föreslogs ljuskonstverk i skogen mellan Vallonskolan och Vretaskolan. En annan idé som redan förverkligats var att måla en elcentral i en närbelägen skogsdunge i färger som symboliserar trygghet för eleverna.
  – Det var en jätteuppskattad workshop, säger Andreas.

Ökat intresse för bild och konst

Screentryck, spraykonst (graffiti i konstnärlig form), muralkonst (dekorativ målning utförd på mur eller vägg) och digital konst (konst som skapats med hjälp av en dator) är några av förslagen som kommit upp till framtida workshops. Idéerna är många när eleverna själva får vara med och bestämma innehållet. Programmet och samarbetet med Kollektivet livet kommer att fortsätta under hela läsåret 21/22 och den som vill veta mer kan följa arbete och uttryck på Instagram: Gimoarts och Kollektivet livet.
  – Förhoppningen är att skapa ett ökat intresse för bild och konst samt metoder att arbeta med det så att vi kan utöka kulturskolans utbud på ett relevant sätt, säger Dag Elfgren, chef för kulturskolan i Östhammars kommun.

Kontakter

Publicerad
7 januari 2022
Senast uppdaterad
7 januari 2022
Ansvarig organisation
Sektor bildning