Gå till innehållet

Vill du vara med och skapa trygga miljöer för unga?

Det behövs fler vuxna ute i det offentliga rummet. Nu arrangeras en utbildning för dig som vill veta mer om nattvandring. Förhoppningen är att det ska finnas nattvandrare på varje ort i kommunen, som kan bidra till trygghet och trivsel för ungdomar. Kanske är du en av dem?

– Det finns nattvandrare i kommunen men de behöver bli fler. De behöver finnas på alla orter, då det är många unga ute på kvällar och helger, säger Sandra Pettersson, ungdomspedagog och samordnare för fältverksamheten.
Hon är en av dem som vill skapa trygga miljöer för kommunens ungdomar och i det sammanhanget är vårdnadshavare och andra trygga vuxna en viktig resurs.

Nattvandrare finns, men de behöver bli fler

– I Öregrund finns ingen grupp, men på somrarna brukar de andra grupperna åka dit precis som många av ungdomarna brukar göra, säger Sandra.
I Alunda finns det inte heller nattvandrare i dagsläget men med hjälp av information och utbildning hoppas Sandra att några anmäler sitt intresse för att starta en grupp.
Fältverksamheten samarbetar bland annat med organisationen nattvandring.nu och polisen, syftet är främst att skapa trygga miljöer för unga.

Bidra till en trygg miljö för ungdomar

Den 29 november arrangeras ett utbildningstillfälle - Nattvandring grund, där deltagarna får utbildning i förhållningsätt, vad de kan göra och inte bör göra som nattvandrare.
– Deltagarna får tillfälle att lära känna varandra och prata om situationer som de kan hamna i, säger Sandra.
Hon uppmanar alla som vill vara ute och nattvandra att delta i utbildningen och i nattvandringen. Att vara ute bland ungdomarna innebär utöver ökad trygghet och trivsel att man får tillfälle att skapa en relation med ungdomarna. Att få prata med dem, skratta tillsammans, kanske plåstra om eller låna ut sin telefon till någon kan betyda mycket. Kanske behöver någon hjälp att hitta till bussen eller att hitta sina kompisar.

Ute för att hjälpa till

– Som nattvandrare har man en väst på sig som visar att man är en vuxen som ungdomar kan vända sig till om de behöver hjälp. Man visar även allmänheten och polisen att man är ute för att hjälpa till, säger Sandra.
Det är hon som samordnar insatser kring så kallade riskhelger och i egenskap av kommunens representant är hon samordnande kontaktperson för nattvandrarna. Och det är till henne man vänder sig om man vill veta mer om eller anmäla sitt intresse för att bli nattvandrare.
  – Man bestämmer helt själv när och hur länge man är ute. Det är ingen annan som bestämmer schema eller i vilken omfattning arbetet ska utföras, säger Sandra.

Vill du bli nattvandrare i Östhammars kommun?

Vi vet att ungdomar vill ha fler vuxna i det offentliga rummet. Vill du vara en trygg, positiv och engagerad vuxen? Någon som finns ute i samhället för våra barn och ungdomar för att skapa trivsel och trygghet? Då vill vi bjuda in dig till en grundkurs i ”Nattvandring”. 

När: tisdag den 29 november, klockan 18.00

Var: Vallonskolans matsal i Gimo

Varmt välkommen med din anmälan! via mail: sandra.pettersson2@osthammar.se

Bakgrund Nattvandrare:

Nattvandrare har funnits i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Det är vuxna som bryr sig, lyssnar och ser ungdomar. De finns där ungdomar finns på kvällar och nätter, på helger och i samband med evenemang. De kan skapa gränser samt ge stöd och hjälp när det behövs. Syftet är att skapa trygghet samt att förebygga våld, drogmissbruk, främlingsfientlighet och skadegörelse.

Publicerad
25 november 2022
Senast uppdaterad
25 november 2022
Ansvarig organisation
Sektor omsorg