Gå till innehållet

Kontroll av av kemiska produkter i handeln

Sedan 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Bygg- och miljönämnden kommer i höst att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning av kemiska produkter som säljs i butiker.

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter som är märkta enligt äldre regler får därefter inte importeras eller säljas. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Östhammars kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Bygg- och miljöförvaltningen kommer under hösten att kontrollera:

  • alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen
  • att faromärkningen är på svenska

De butiker som ska inspekteras kommer att få information via brev av Bygg- och miljönämnden.


För mer information, kontakta gärna:

Therese Linné: therese.linne@osthammar.se
Sara Bladh: sara.bladh@osthammar.se

Publicerad
18 augusti 2017
Senast uppdaterad
18 augusti 2017
Ansvarig organisation
Bygg- och miljönämnd