Gå till innehållet

Frågor och svar om Trygg och hållbar äldreomsorg

1. Allmänna frågor

Vad är Trygg och hållbar äldreomsorg? 

Under hösten 2020 har socialförvaltningen, numera Sektor omsorg, utarbetat en strategi för att skapa en trygg och hållbar äldreomsorg för kommunens äldre inom givna budgetramar de kommande åren. Arbetet har sin grund i kommunens antagna Äldreplan 2018-2022.

Varför görs den här omställningen?

Socialnämnden i vård och omsorg har i flera år haft stora budgetunderskott. Syftet med omställningen är att få till en trygg och hållbar äldreomsorg och bättre möta den äldre befolkningens kommande behov. 

Vem har bestämt det här? 

Socialnämnden har beslutat att omställningen behöver ske och varför. Sektor omsorg kommit med förslag hur det ska göras.

Hur mycket sparar kommunen på det här? 

Den totala ekonomiska nettoeffekten för de föreslagna verksamhetsförändringarna beräknas uppgå till 10,6 miljoner kronor på helårsbasis, med en möjlig ytterligare effekt på 3,5 miljoner kronor  från och med 2023.