Gå till innehållet

Tillgänglighet

I Tillgänglighetsguiden kan du se vilka platser/butiker/restauranger som är tillgänglighetsanpassade. Guiden är sammanställd av kommunen och HSO (handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Östhammars kommun.