Gå till innehållet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar för att kommunens hälso- och sjukvård har god kvalitet och att vården är säker.

Ansvaret gäller kommunens särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvården.

MAS har även ansvar för att den rehabilitering kommunen ger sker på ett säkert sätt.

En stor del av arbetet handlar om att utveckla och förbättra kommunens hälso- och sjukvård.

MAS samverkar bland annat med verksamhetschefer, enhetschefer, legitimerad personal och omvårdnadspersonal i frågor som rör hälso- och sjukvård.

Patientsäkerhetsberättelse 2017 21 augusti 2017

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

Kontakter