Gå till innehållet

Hammarskolan

Hammarskolan är en F-3 skola med tillhörande fritidshem, belägen i Gimo tätort. På skolan finns också Östhammar kommuns grundsärskola och tillsammans med grundskolan går här 180 fantastiska elever med en positiv inställning till livet och utbildning.

Vad vi gör

På Hammarskolan är vi uppdelade i tre arbetslag. Tillsammans arbetar vi utifrån ett gemensamt årshjul där verksamheten bygger på ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande. Ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vi fokuserar på barnens naturliga kreativitet och nyfikenhet att lära. Vi uppmuntrar egna idéer och skapande. Årshjulets teman är också förankrade i våra gemensamma mål som finns beskrivna i vårt systematiska kvalitetsarbete. Här kan du se vårt årshjul.

Forskning visar att om man tillsammans har gemensamma mål, gemensamma förhållningssätt samt höga förväntningar på eleverna så lyckas de långt mycket bättre än när man inte har det. Detta är viktigt för oss på Hammarskolan.

Läsåret 2018/2019

Till läsåret 2018/2019 har en större förändring av skolstrukturen gjorts i Gimo, och tillsammans med Vallonskolan utgör vi nu ett skolområde som jobbar för ökade resultat och jämlikhet för alla elever i Gimo.

I detta dokument kan du läsa mer om Hammarskolans prioriterade områden för läsåret 18/19.

Dokument

Hammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 november 2019

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Hammarskolans arbete.

Grundsärskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 november 2019

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Grundsärskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Hammarskolan

Skolgatan 11
747 41 Gimo

Skoladministratör
Gunilla Svedin
0173-867 05

Relaterade länkar