Gå till innehållet

Kristinelundskolan

Välkommen till Kristinelund skola och fritidshem som ligger i Östhammars tätort och är en F-6 skola med ca 160 elever. Vi har en stor, grön skolgård som inbjuder till många möjligheter för lek. I skolgårdens närhet finns fina skogspartier och elljusspår som används i undervisningen.

Vad vi gör

Vi arbetar tillsammans med eleverna för att ge dem förutsättningar till ett livslångt lärande utifrån deras egna förmågor. Vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och studiero för alla våra elever.

På fritidshemmet nyttjar vi närheten till naturen där lek, samarbete och kreativitet är viktiga inslag. Vi har även nära till ortens bibliotek, sim- och ishall vilka vi använder i perioder under året.

Läsåret 2018/2019

Under läsåret 2018-2019 kommer pedagogerna i skolan att fortbilda sig i kooperativt lärande för att för att utveckla en mer elevaktiv undervisning.

Dokument

Kristinelundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 5 april 2019

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Kristinelundskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Kristinelundskolan

Kristinelundskolan
Kyrkogatan 30
742 31 Östhammar

Skoladministratör
Maria Nordqvist
0173-863 39