Gå till innehållet

Snesslinge skola

Skolan ligger 9 km norr om Östhammar med cirka 25 elever från förskoleklass till årskurs tre. På skolan finns fritidshem.

Vad vi gör

Snesslinge skola är en bygdeskola till årskurs 3, en skola med trivsel och trygghet i en vacker miljö. En stor grön skolgård som inbjuder till många olika möjligheter till lek. Dagen inleds ofta med motorik och lekar utomhus. Vi stärker gemenskapen med berättande och lekar varje dag.  Vi använder oss ofta av naturen och närmiljön. Personalens ledord är att motivera och coacha eleverna för att nå så långt som möjligt i sin utveckling.

På fritidshemet har vi fokus på lek och skapande. En dag i veckan har vi utedag då vi flyttar verksamheten utomhus och nyttjar skogen och naturen runtomkring skolan.

Östhammars kommuns grundskolor använder Unikum som lär- och kommunikationsplattform. Mer om Unikum finns att läsa här.

Om du är intresserad av att veta mer om Snesslinge skola så är du varmt välkommen att ta kontakt med rektor Jessica Björkman eller skoladministratör Maria Nordqvist.

Dokument

Ansökan om ledighet för elev grundskolan 21 augusti 2015

Rektorn eller den rektorn utser får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Snesslinge skola

Snesslinge skola
Snesslinge 185
742 93 Östhammar
Skolan 070-2968250
Fritids 070-2574651

Skoladministratör
Maria Nordqvist
0173-863 39