Gå till innehållet

Enheten för arbete och sysselsättning

Vad vi gör

I enheten ingår aktivitetscentrum, daglig verksamhet och kommunservice.

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Enheten för arbete och sysselsättning

Enheten för arbete och sysselsättning
Gimo torg
Gimo