Gå till innehållet

Arbetsmarknadsenheten

Vad vi gör

I enheten ingår aktivitetscentrum, daglig verksamhet och kommunservice.

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten
Gimo torg
Gimo