Gå till innehållet

Diamantens förskola

Förskolan ligger i Gimo tätort och har fem avdelningar med cirka 100 barn.

Vad vi gör

I Gimo tätort ligger förskolan Diamanten, med stor fin gård och rymliga nyrenoverade lokaler som inspirerar till lek och lärande. I vårt eget kök tillagas frukost, lunch och mellanmål.  Vi har en härlig sammanhållning och ett öppet och välkomnande klimat där vi tillåter och tar tillvara allas olikheter. Här arbetar flexibla, engagerade och närvarande förskolärare och barnskötare, som tillsammans utvecklar vår pedagogiska verksamhet utifrån barnens nyfikenhet, intressen och behov. Att vistas hos oss på Diamanten ska vara roligt, tryggt och lärorikt!

2018-09-19 Förskolan Diamanten 042 förminskad

Dokument

Diamantens plan mot diskriminering och kränkande behandling 21 januari 2022

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Diamantens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Diamantens förskola

Diamantens förskola
Slipargatan 2
747 43 Gimo
T: 0173 - 867 40