Gå till innehållet

Kristinelundskolan

Välkommen till Kristinelunds skola och fritidshem som ligger i Östhammars tätort och är en F-3 skola med ca 110 elever. Vi har en stor, grön skolgård som inbjuder till många möjligheter för lek. I skolgårdens närhet finns fina skogspartier och elljusspår som används i undervisningen och fritidshemmets verksamhet.

Vad vi gör

Vi arbetar tillsammans med eleverna för att ge dem förutsättningar till ett livslångt lärande utifrån deras egna förmågor. Vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och studiero för alla våra elever.

På fritidshemmet nyttjar vi närheten till naturen där lek, samarbete och kreativitet är viktiga inslag. Vi har även nära till ortens bibliotek och ishall vilka vi använder oss av i perioder under året.

Dokument

Kristinelundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 21 mars 2022

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Kristinelundskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Kristinelundskolan

Kristinelundskolan
Kyrkogatan 30
742 31 Östhammar

Skoladministratör
Malin Lindgren
0173-862 81

Relaterade länkar