Gå till innehållet

Kristinelundskolan

Välkommen till Kristinelunds skola och fritidshem som ligger i Östhammars tätort och är en F-3 skola med ca 110 elever. Vi har en stor, grön skolgård som inbjuder till många möjligheter för lek. I skolgårdens närhet finns fina skogspartier och elljusspår som används i undervisningen och fritidshemmets verksamhet.

Vad vi gör

Vi arbetar tillsammans med eleverna för att ge dem förutsättningar till ett livslångt lärande utifrån deras egna förmågor. Vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och studiero för alla våra elever.

På fritidshemmet nyttjar vi närheten till naturen där lek, samarbete och kreativitet är viktiga inslag. Vi har även nära till ortens bibliotek och ishall vilka vi använder oss av i perioder under året.

Dokument

Kristinelundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 23 februari 2023

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Kristinelundskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Kristinelundskolan

Kristinelundskolan
Kyrkogatan 30
742 31 Östhammar

Skoladministratör
Angelica Jakobsson
0173-862 81

Kurator
Mathias Östlund
076-141 01 99

Skolpsykolog
Karin Ahlström
0173-866 10

Skolsköterska
Anna Boman  
0173-863 32, 072-205 14 95

Skolläkare
Kontakt med skolläkare går via skolsköterska.

Specialpedagog
Malin Eriksson
0173-863 36, 076-836 15 74

Relaterade länkar

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)