Gå till innehållet

Rubinens förskola


Vad vi gör

Rubinens förskola i Gimo är en förskola med fyra avdelningar, varav en är småbarnsavdelning. Hos oss lagas alla måltider i vårt eget kök av vår kokerska. Vi har en stor gård med naturlig miljö som inbjuder till många olika lekar. Här finns både skog och öppna gräsytor. Vi har även skogen i näromgivningen, dit pedagoger och barn gör utflykter.

Vi eftersträvar goda relationer, där både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga. I våra aktiviteter och lekar tillsammans med barnen stimuleras deras lärande och utveckling. Här arbetar engagerade förskollärare och barnskötare, vi har ett öppet och tillåtande klimat där vi tar vara på allas olikheter och kompetenser.

Dokument

Rubinens plan mot diskriminering och kränkande behandling 14 april 2021

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Rubinens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Rubinens förskola

Rubinens förskola
Rubinvägen 2
747 40 Gimo
T: 0173 - 867 55