Gå till innehållet

Parkvägen 7-9

Vid avtagsväg från väg 290 i Österbybruk finns äldreboendet på Parkvägen.

Vad vi gör

Vi arbetar för att erbjuda det bästa möjliga boendet.

På boendet finns det 50 lägenheter som är uppdelat i fyra enheter. Lägenheterna har olika utformning, från ett, till två rum och kök. På varje enhet finns gemensamhetsutrymmen som varierar i storlek och mellan huskropparna finns en trädgård och växthus.

 

Boendet är beläget i centrala Österbybruk, i direkt anslutning till vårdcentral, tandläkare, fotvård, massage. Till kulturmiljö med herrgård, hembygdsgård och vallonsmedja är det cirka 800 meter. Besöksparkering finns i korsningen Parkvägen/Ekbacksvägen.

Vi som arbetar

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Till boendet finns även en eller fler sjuksköterskor som ansvarar för sjukvård och läkarkontakter. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgänglig för bedömning av rehabilitering, träning och hjälpmedel. Primärvården har en läkare som är knuten till boendet med avsatt tid varje vecka.

Så arbetar vi

• Du gör det du själv klarar av och får stöd i det du inte klarar.

• Du utför sysslor tillsammans med din personal utifrån dina förutsättningar.

• Du får stöd till att göra egna val och att behålla dina intressen och vanor.

Egen kontaktman

När du flyttar in hos oss erbjuds du en egen kontaktman i personalgruppen. Tillsammans med dig planerar kontaktpersonen vilken hjälp du vill ha utifrån dina behov och önskemål. Din kontaktman kan ge råd och stöd och hjälpa till i kontakter med till exempel läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut.

Genomförandeplan

Det skrivs en så kallad genomförandeplan så att personer som arbetar hos dig vet vad du vill och behöver ha hjälp med.

Aktiviteter

På boendet anordnas olika aktiviteter som exempelvis bingo, musikunderhållning, gymnastik, högläsning, besök från kyrkan och promenader.

Måltider

Maten tillagas av kökspersonal på boendet. Det finns en gemensam matsal samt en matsal på varje enhet. Du kan även få dina måltider serverade i din lägenhet.

Här hittar du matsedel för Parkvägen 7-9

Kontaktuppgifter

Enhet 1  0173-856 61
Enhet 2  0173-856 63
Enhet 3  0173-856 64
Enhet 4  0173-856 78
Enhet 5  0173-856 70
Arbetsterapeut  0173-856 77
Sjukgymnast  0173-856 76
Sjuksköterska enhet 4-5  0173-856 82
Sjuksköterska enhet1-3  0173-856 84

Ledning